Komendy

 Komenda Sygnał gwizdkiem Znak
 Uwaga
Znak podawany przed każdym innym.
 Jeden krótki gwizd   Ręka podniesiona pionowo do góry.
 Marsz  Dwa długie gwizdy  Szybkie opuszczenie podniesionej ręki, ręka zgięta w łokciu, pięść na wysokości ramienia
 Biegiem - marsz!
 brak  Kilkakrotne powtórzenia gestu komendy "marsz"
 Kierunek
 brak  Zwrot i wskazanie ręką kierunku
 Stój!
 brak  Powolne opuszczenie ręki podniesionej bokiem w dół
 Zbiórka  Jeden długi gwizd  Wyprostowanie rąk poziomo w bok, a następnie skrzyżowanie ich na piersiach.
 W tyralierkę  brak  Wymachy w bok rąk podniesionych poziomo przed siebie.
 Omyłka lub nie zrozumiałem
 brak  Gest jak przy ścieraniu tablicy
 Przerwij ogień!
 Kilka krótkich gwizdków  brak
 Alarm przeciwlotniczy  Kilka krótkich gwizdków i jeden długi  brak
 Alarm gazowy  Szereg długich gwizdów przyrządem mechanicznym  brak
 Koniec alarmu  Przeciągły gwizd przyrządem mechanicznym  brak
 Dwójkami marsz w szykach
luźnych.
 brak  Podniesienie obu rąk pionowo do
góry i trzymanie w tem położeniu
przez kilka sekund.
 Rojem marsz”
 brak  Zatoczenie kilku kół lewą lub prawą
ręką nad głową, a następnie
podniesienie obu rąk poziomo w bok i
trzymanie w tym położeniu kilka
sekund.
 Trójkąt w przód  brak  Podniesienie pionowo ręki w górę, a
następnie wyciągnięcie obu rąk
poziomo w bok.
 Trójkąt w tył  brak  Wyciągnięcie obu rąk poziomo w bok,
a następnie podniesienie jednej ręki
pionowo w górę, z jednoczesnym
opuszczeniem drugiej ręki.
 Schody w prawo  brak  Wyciągnięcie lewej ręki pionowo
w górę, a prawej poziomo w bok.
 Schody w lewo  brak  Odwrotnie niż przy „schodach w
prawo”.
 Drużyny na równej
wysokości
 brak  Wyciągnięcie poziomo w bok obu rąk
zgiętych w łokciach – przedramiona
pionowo w górę.
 Nieprzyjaciel  brak  Podniesienie czapki, lub hełmu w
ręce, lub na karabinie w górę.
 Kawaleria nieprzyjacielska  brak  Zatoczenie koła nad głową czapką,
albo hełmem – w ręce lub na
karabinie.
 Broń pancerna  brak  Karabin, podniesiony poziomo nad
głową.