Straty 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej w działaniach bojowych w latach 1919-1920

Straty 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej w działaniach bojowych w latach 1919-1920

 1. Aleksandrowski Leon                 szer.                 poległ                          2 VIII 1920               Leśniów
 2. Balcerowicz Henryk                   szer.                 zmarł z ran                  8 VII 1920                  -
 3. Bałdys Jakób                               szer.                 poległ                          14 VII 1920                Łuck
 4. Bandel Antoni                            ppor.                poległ                          VI 1920                      -
 5. Baran Franciszek                        szer.                 zmarł z choroby          7 X 1920                     Bochnia
 6. Barnaś Jan                                   szer.                 zginął w wypadku      14 VII 1920                nad Styrem
 7. Beczek Ludwik                           szer.                 poległ                          8 VII 1920                  Aleksandrja
 8. Bednarz Michał                           kpr.                  zmarł z ran                  30 V 1920                   Szp. Pol. 502
 9. Berek Mejlech                             szer.                 poległ                          22 V 1920                   Wołkowata
 10. Betlej Kazimierz                         plut.                 zmarł z ran                  23 VI 1919                 Brzeżany
 11. Błaszczyk Franciszek                  szer.                 poległ                          26 XI 1920                 Troki
 12. Brezowski Abram                       szer.                 poległ                          2 VIII 1920                Klekotów
 13. Brydniak Józef                            szer.                 zmarł z choroby          18 VIII 1920              Lwów
 14. Brzeszczyk Stefan                      szer.                 zmarł z ran                  31 VIII 1920              Lwów
 15. Brzozowski Władysław              szer.                 zmarł z choroby          22 II 1920                   Kraków
 16. Bugalski Michał                          szer.                 poległ                          8 VIII 1920                Brody
 17. Cesink Jerzy                                szer.                 zmarł z choroby          19 II 1920                   Wilno
 18. Chmura Władysław                    szer.                 zmarł z ran                  8 VIII 1920                poc. san. 4
 19. Cieśla Szczepan                          szer.                 poległ                          30 V 1920                   Jełnica
 20. Czekaj Jan                                   szer.                 zmarł z choroby          19 XI 1920                 Kraków
 21. Czekaj Michał                             szer.                 poległ                          13 VIII 1920              -
 22. Czepiga Paweł                            szer.                 zmarł z choroby          27 VIII 1920              Kraków
 23. Czernik Józef                              szer.                 zmarł z choroby          5 VI 1920                   Warszawa
 24. Czosnek Franciszek                    pchor.              poległ                          2 VIII 1920                Leśniów
 25. Danka Jan                                   szer.                 zmarł z choroby          5 XII 1920                  Rzeszów
 26. Dąbrowski Józef                         szer.                 zmarł z choroby          22 VIII 1919              Warszawa
 27. Deja Władysław                          szer.                 zmarł z choroby          31 VIII 1920              Kraków
 28. Denko Józef                                kpr.                  poległ                          29 V 1920                   Jelnica
 29. Dobrowolski Franciszek            szer.                 zmarł z choroby          18 IV 1920                 Łódź
 30. Drabik Władysław                      szer.                 poległ                          6 VII 1920                  nad Styrem
 31. Drabiński Konstanty                   szer.                 zmarł z ran                  25 VI 1919                 Lwów
 32. Drozd Andrzej                             -                       zmarł z ran                  21 VI 1920                 -
 33. Dyrda Antoni                              szer.                 poległ                          19 VI 1920                 Rybniki
 34. Dzierbicki Wawrzyniec              szer.                 zmarł z choroby          10 I 1920                    Warszawa
 35. Fijałkowski Michał                     szer.                 poległ                          1 VI 1920                   Nowiki
 36. Franczyk Michał                         szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wolkołata
 37. Frank Hersz                                szer.                 poległ                          23 V 1920                   Rakitowszczyzna
 38. Friedman Józef                           szer.                 zmarł z ran                  3 VI 1920                   -
 39. Gacek Władysław                       st.szer.            poległ                          22 V 1920                   Ancypery
 40. Gauszczyk Teodor                      szer.                 zmarł z choroby          15 VI 1919                 Kraków
 41. Gągolewski Jankiel                     szer.                 poległ                          21 ? 1920                    Mereczowczyzna
 42. Gąsienica Józef                           szer.                 zmarł z choroby          3 IV 1919                   Kraków
 43. Glazar Józef                                szer.                 poległ                          21 V 1920                   Horoszki
 44. Glickler Leon                              szer.                 zmarł z choroby          22 V 1920                   -
 45. Głąb Ignacy                                szer.                 poległ                          21 V 1920                   Hajduki
 46. Głowacki Ignacy                         szer.                 poległ                          21 V 1920                   Wołkołata
 47. Głowacki Kazimierz                   ppor.                poległ                          ?? VII 1920                -
 48. Gorczyca Jan                               szer.                 zmarł ?                        22 V 1920                   -
 49. Górniak Józef                              szer.                 zmarł z ran                  25 VII 1920                Piotrków
 50. Górny Konstanty                         szer.                 poległ                          29 V 1920                   Jelnice
 51. Grabowski Stanisław                  szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 52. Grzegorczyk Jan                         szer.                 zmarł z choroby          19 I 1920                    Tarnów
 53. Grzywacz Jakób                          st.szer.            poległ                          1 VIII 1920                Beresteczko
 54. Guter Abraham                           szer.                 zmarł z choroby          1 VIII 1920                Zamość
 55. Gutfuhlen Berek                         szer.                 zmarł z choroby          12 VII 1919                Lwów
 56. Guzik Henryk                             szer.                 poległ                          2 VIII 1920                Leszniów
 57. Guzik Władysław                       szer.                 poległ                          2 VIII 1920                Kustyn
 58. Hulbaj Józef                                szer.                 zmarł z choroby          2 XII 1920                  Lwów
 59. Jachimczak Franciszek                szer.                 zmarł z choroby          26 IX 1919                 Kraków
 60. Jachniak Adam                           szer.                 poległ                          30 V 1920                   Jelnica
 61. Jakuła Chaim                               szer.                 poległ                          21 V 1920                   Januki
 62. Janczyk Jan                                 szer.                 zmarł z choroby          31 VII 1919                Kraków
 63. Janiga Michał                              szer.                 zmarł z choroby          5 III 1920                   -
 64. Jankowski Franciszek                 szer.                 zmarł z ran                  2 IX 1920                   Lwów
 65. Jesiotr Marcin                              szer.                 zmarł z ran                  21 V 1920                   -
 66. Jędrzejczyk Szczepan                 szer.                 poległ                          23 V 1920                   -
 67. Jończyk Kazimierz                      szer.                 zmarł z choroby          26 VIII 1919              Kraków
 68. Kaczka Gustaw                           szer.                 zmarł z choroby          14 II 1920                   Kraków
 69. Kaczmarek Andrzej                    szer.                 zmarł z choroby          2 VIII 1920                Radom
 70. Kałuża Ignacy                             plut.                 zmarł z ran                  13 XI 1919                 Dziedzice
 71. Kamer Jan                                   szer.                 zmarł z choroby          20 VII 1919                Kraków
 72. Karcz Władysław                        szer.                 poległ                          14 VIII 1920              Gaje Dytkowieckie
 73. Kasprzyk Jakób                           szer.                 zmarł z choroby          15 VII 1920                Kraków
 74. Kaśnik Wincenty                        szer.                 zginął w wypadku      10 X 1920                   Podgórze
 75. Kawa Wawrzyniec                      szer.                 zmarł z ran                  27 V 1920                   Lida
 76. Kędra Jan                                    szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 77. Kępski Ludwik                           st.szer.            poległ                          18 IX 1920                 Laszki Królewskie
 78. Kiper Wiktor                               szer.                 zmarł z choroby          30 VIII 1920              Tarnów
 79. Kiwak Jan                                   szer.                 utonął                          1 VII 1920                  Wilja
 80. Klecz Jakób                                 szer.                 poległ                          10 VII 1920                Klewań
 81. Kolcek Edward                           szer.                 utonął                          2 VII 1920                  Ujście
 82. Kołodziej Franciszek                  kpr.                  poległ                          8 VII 1920                  Równe
 83. Komański Karol                          kpr.                  poległ                          27 V 1920                   Jełnica
 84. Kopeć Jan                                   st.szer.            poległ                          6 VII 1920                  Płoskirów
 85. Kopyść Henryk                           szer.                 poległ                          22 V 1920                   Wołkołata
 86. Kosałka Stanisław                       szer.                 poległ                          22 V 1920                   Martynowicze
 87. Kosiński Kazimierz                     szer.                 zmarł z choroby          27 XII 1919                Wilno
 88. Kosoń Stanisław                         szer.                 zmarł z choroby          20 II 1920                   Kraków
 89. Kościelniak Franciszek               szer.                 poległ                          10 VII 1920                Kustyn
 90. Kot Andrzej                                plut.                 poległ                          22 V 1920                   Rakitowszczyzna
 91. Kot Wojciech                              szer.                 poległ                          24 V 1920                   -
 92. Kotek Stanisław                          st.szer.            zmarł z choroby          20 IX 1919                 Bielsko
 93. Kowalczyk Wojciech                  szer.                 zmarł z choroby          7 X 1920                     Bochnia
 94. Kramarz Wojciech                      szer.                 zmarł z choroby          7 VII 1920                  Kraków
 95. Krawczyk Władysław                 szer.                 zmarł z ran                  7 VII 1920                  Dęblin
 96. Król Andrzej                               kpr.                  poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 97. Królik Stanisław                         szer.                 poległ                          11 VII 1920                Ołyka
 98. Królikowski Wojciech                szer.                 zmarł z ran                  12 VIII 1920              Lwów
 99. Krzyszkowski Henryk                szer.                 zmarł z choroby          7 V 1919                     Kraków
 100. Krzyżanowski Jan                       szer.                 poległ                          19 VI 1920                 Mieczyszcze
 101. Książek Józef                              szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 102. Kubik Jakób                                szer.                 zmarł z choroby          25 X 1919                   Dziedzice
 103. Kucharski Józef                          szer.                 zmarł z ran                  11 VI 1920                 Bielsko
 104. Kuchta Grzegorz                        szer.                 poległ                          11 VII 1920                Klewań
 105. Kukla Władysław                      szer.                 zmarł z choroby          24 VIII 1920              Kraków
 106. Kumięga Bolesław                    szer.                 zmarł z choroby          11 I 1920                    Kraków
 107. Kunicki Józef                            szer.                 zmarł z choroby          1 IV 1919                   Dziedzice
 108. Kups Czesław                           szer.                 zmarł z ran                  17 VIII 1920              Lwów
 109. Kurczyk Wojciech                    st.szer.            zmarł z ran                  28 V 1920                   szp. pol. 502
 110. Kurosiński Ludwik                   plut.                 poległ                          31 VIII 1920              nad Pełtwią
 111. Kuszek Władysław                  szer.                 poległ                          27 VI 1920                 -
 112. Kuźma Józef                            szer.                 poległ                          2 VIII 1920                Brody
 113. Lenart Józef                             szer.                 zmarł z choroby          17 II 1920                   Kraków
 114. Leśko Władysław                    szer.                 zmarł z choroby          15 VI 1920                 Łódź
 115. Libram Marjan                         szer.                 zmarł z ran                  27 V 1920                   Wilno
 116. Littman Józef                           szer.                 zmarł z choroby          13 V 1920                   Kraków
 117. Ładny Franciszek                    szer.                 zmarł z ran                  12 VIII 1920              Lwów
 118. Łagida Franciszek                   szer.                 zmarł z choroby          29 XII 1919                Kraków
 119. Machaj Piotr                            szer.                 poległ                          8 VII 1920                  Równe
 120. Machejak Andrzej                   szer.                 zmarł z choroby          12 VI 1919                 Kraków
 121. Machura Antoni                     szer.                 poległ                          1 VII 1920                  Deniczów
 122. Majdyński Stanisław              szer.                 zmarł z choroby          16 VII 1919                Kraków
 123. Maksymiuk Łukasz                ppor.                poległ                          26 V 1920                   Jelnice
 124. Malinowski Ludwik               szer.                 zmarł z ran                  12 VIII 1919              Lwów
 125. Małota Feliks                         szer.                 poległ                          25 V 1920                   Zawlicze
 126. Marzec Henryk                      plut.                 zmarł z choroby          12 XI 1919                 Bielsko
 127. Mastej Franciszek                  szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wirże
 128. Matuła Marjan                        szer.                 poległ                          29 V 1920                   Jelnica
 129. Mental Michał                        szer.                 zmarł z ran                  24 V 1920                   Mołodeczno
 130. Miga Ludwik                         szer.                 zmarł z choroby          23 VI 1919                 Kraków
 131. Mikrut Stanisław                    szer.                 zmarł z choroby          20 III 1920                 Kraków
 132. Młynarz Józef                        szer.                 zmarł z choroby          16 IX 1920                 Kraków
 133. Mocha Jan                              szer.                 zmarł z choroby          16 III 1920                 Siedlce
 134. Modej Adam                          szer.                 poległ                          25 V 1920                   Wołkołata
 135. Moskal Tomasz                      szer.                 zmarł z ran                  14 VIII 1920              Lublin
 136. Mól Stanisław                        szer.                 zmarł z ran                  18 VI 1920                 Siedlce
 137. Mróz Jan                                szer.                 zmarł z ran                  4 V 1919                     Czeladź
 138. Myga Franciszek                    szer.                 poległ                          23 V 1920                   Ancypery
 139. Napórka Józef                        szer.                 poległ                          21 VI 1920                 Barasze
 140. Natywajek Edward                szer.                 zmarł z ran                  25 V 1920                   -
 141. Nocuń Józef                           szer.                 zmarł z choroby          20 XII 1919                Kraków
 142. Nowak Antoni                       kpr.                  poległ                          2 VI 1920                   Macki
 143. Nowakowski Bronisław         szer.                 poległ                          22 V 1920                   Wirże
 144. Nowakowski Stanisław         szer.                 zmarł z choroby          17 I 1920                    Wilno
 145. Ociepka Bronisław                 szer.                 zmarł z choroby          15 XI 1919                 Wilno
 146. Okularczyk Mikołaj               szer.                 poległ                          27 V 1920                   Zawlicze
 147. Oryś Józef                              kpr.                  zmarł z ran                  25 IX 1920                 Grupa
 148. Ostrowski Jan                        szer.                 zmarł ?                        27 VII 1920                szp. pol. 502
 149. Pac Franciszek                       szer.                 zmarł z choroby          5 VI 1919                   Kraków
 150. Pachowicz Stefan                  szer.                 zmarł z choroby          5 XII 1919                  Kraków
 151. Pająk Franciszek                    szer.                 poległ                          27 V 1920                   Moszczenica
 152. Pałasiński Jan                         szer.                 poległ                          22 V 1920                   Ancypery
 153. Pałka Stanisław                      szer.                 zmarł z choroby          30 VIII 1920              Tarnów
 154. Pariser Józef                           ppor.                poległ                          29 VIII 1920              Bogdanówka
 155. Pastwa Ignacy                       szer.                 poległ                          14 VII 1920                Klewań
 156. Pawlik Wojciech                    szer.                 zmarł z choroby          27 XI 1920                 Jarosław
 157. Person Jan                              kpr.                  poległ                          21 V 1920                   Wołkołata
 158. Pfeffer Hersz                         ppor.                poległ                          23 V 1920                   Budełko
 159. Piersiak Jan                            szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 160. Pietkiewicz Aleksander         płk.                  zmarł ?                        27 V 1920                   Olszewicze
 161. Pietrucha Wojciech                szer.                 zmarł z choroby          7 IX 1920                   Krotoszyn
 162. Piroń Franciszek                     szer.                 zmarł z choroby          1 V 1920                     Śrem
 163. Piwowarczyk Wojciech         szer.                 zmarł z choroby          11 IX 1920                 Kraków
 164. Pluciński Bernard                   szer.                 zmarł z choroby          8 I 1920                      Łódź
 165. Pluskota Jan                           szer.                 poległ                          21 V 1920                   Jabłońce
 166. Płażyński Jan                          szer.                 zmarł z choroby          17 IV 1920                 Siedlce
 167. Poremba Jan                           szer.                 zmarł ?                        - X 1920                     Skopin, niewola ros.
 168. Potyra Stanisław                    szer.                 zmarł z choroby          31 VIII 1920              Kraków
 169. Powroźnik Piotr                     szer.                 zmarł z choroby          4 IV 1919                   Kraków
 170. Pryga Józef                            szer.                 poległ                          26 VI 1920                 Łapszyn
 171. Przybylski Jan                        szer.                 zmarł z ran                  3 VIII 1919                Stanisławów
 172. Ptochowski Roman                szer.                 zmarł z ran                  5 VIII 1920                Lwów
 173. Pyszel Walenty                      szer.                 zmarł z ran                  17 VIII 1920              Dziedzice
 174. Pytel Ignacy                           szer.                 zmarł z ran                  10 IX 1919                 Dziedzice
 175. Radziewski Edmund             szer.                 zmarł z choroby          26 II 1920                   Baranowicze
 176. Rogoziński Zygmunt             szer.                 zmarł z choroby          17 V 1920                   Przemyśl
 177. Rojek Jakób                           szer.                 zmarł z choroby          16 IX 1920                 Bochnia
 178. Rozbach Teofil                       szer.                 zmarł z choroby          25 XI 1920                 Kamionka Strum.
 179. Róg Józef                               szer.                 utonął                          27 VI 1920                 Słucz
 180. Ruś Piotr                                szer.                 poległ                          26 V 1920                   Januki
 181. Rychłowski Franciszek          szer.                 zmarł z choroby          30 I 1920                    Nisko
 182. Rykalski Bolesław                 szer.                 zmarł z ran                  24 V 1920                   Krzywicze
 183. Rzepka Andrzej                     szer.                 poległ                          14 VII 1920                Łuck
 184. Salak Stanisław                      szer.                 zmarł z ran                  24 V 1920                   Krzywicze
 185. Sankiewicz Srul                     szer.                 poległ                          21 VI 1919                 Brzeżany
 186. Schnapp Józef                                    ppor.                poległ                          21 VI 1920                 Macki
 187. Serdej -                                   szer.                 zmarł z choroby          30 XI 1920                 -
 188. Sęk Franciszek                       szer.                 zmarł z choroby          6 X 1920                     Kraków
 189. Sierka Marcin                         szer.                 zmarł z choroby          4 II 1920                     Kraków
 190. Siewniak Karol                      szer.                 zmarł z choroby          4 I 1920                      Kraków
 191. Siodlarz Józef                        szer.                 zmarł z choroby          16 VIII 1920              Kraków
 192. Siwek Józef                            szer.                 poległ                          10 VII 1920                Klewań
 193. Siwiec Andrzej                      szer.                 zmarł z choroby          jesień 1920                  niewola ros.
 194. Skorek Adam                         szer.                 poległ                          17 IX 1920                 Żulice
 195. Skrzypek Józef                       szer.                 poległ                          2 VIII 1920                Szczurowice
 196. Słaboń Wincenty                    kpr.                  poległ                          21 V 1920                   Wołkołata
 197. Smok Józef                            szer.                 poległ                          14 VIII 1920              Zadwórze
 198. Soja Walenty                          szer.                 poległ                          21 V 1920                   Januki
 199. Stala Walenty                         szer.                 zmarł z choroby          16 VII 1919                Kraków
 200. Starzyk Walenty                    szer.                 zmarł z choroby          25 X 1920                   Kraków
 201. Stasiński Jan                           szer.                 zmarł z choroby          21 VI 1919                 Kraków
 202. Stempin Franciszek                -                       zmarł z choroby          XII 1920                     niewola ros.
 203. Stratowski Otto                     pchor.              poległ                          21 V 1920                   Ancypery
 204. Styczeń Franciszek                szer.                 poległ                          8 VII 1920                  Równe
 205. Sudomirski Stanisław            szer.                 zmarł z choroby          6 IX 1919                   Rzeszów
 206. Swoszowski Franciszek         st.szer.            poległ                          22 V 1920                   Wołkołata
 207. Syrek Władysław                   szer.                 poległ                          1 VIII 1920                Beresteczko
 208. Szczepański Stanisław           szer.                 zmarł z choroby          23 X 1920                   Kraków
 209. Szczępek Wojciech                szer.                 zmarł z ran                  18 V 1920                   szp. pol. 702
 210. Szewczyk Wojciech               szer.                 zmarł z choroby          16 I 1920                    Poznań
 211. Sznadel Franciszek                szer.                 zmarł z choroby          16 VIII 1920              Kraków
 212. Szostek Franciszek                 szer.                 zmarł z choroby          30 VIII 1920              Bochnia
 213. Szotaniak Antoni                   szer.                 poległ                          26 VIII 1920              Lwów
 214. Sztern Moryc                         szer.                 zginął w wypadku      31 X 1920                   N. Dwór
 215. Szumny Józef                         szer.                 poległ                          14 VII 1920                Równe
 216. Ścieszka Franciszek               szer.                 poległ                          21 V 1920                   Jabłońce
 217. Ślązak Stefan                         szer.                 poległ                          1 IX 1920                   Lwów
 218. Świda Władysław                  szer.                 zmarł z choroby          11 I 1920                    Dęblin
 219. Świderski Józef                      st.szer.            poległ                          21 V 1920                   Januki
 220. Świszcz Jan                            kpr.                  zmarł z choroby          29 VIII 1920              Tarnów
 221. Tarmanowski Feliks               szer.                 zmarł z ran                  21 X 1920                   niewola ros.
 222. Tłokiński Stefan                     szer.                 poległ                          22 V 1920                   Wirże
 223. Tomanek Otto                        ppor.                poległ                          1 VIII 1920                Mytnica
 224. Tomasik Franciszek                szer.                 poległ                          26 V 1920                   Zamosze
 225. Tomasik Józef                        szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 226. Troczyński Jan                       szer.                 poległ                          10 VII 1920                Klewań
 227. Tulek Jan                                szer.                 zmarł z ran                  22 V 1920                   -
 228. Urbaniak Nikita                     -                       poległ                          16 V 1920                   -
 229. Wach Hersz                            szer.                 zmarł z choroby          25 XI 1919                 Jarosław
 230. Wadowski Józef                    szer.                 poległ                          22 XI 1920                 Troki
 231. Walatek Antoni                      szer.                 zmarł z choroby          25 II 1920                   Kraków
 232. Wałach Jakób                         szer.                 poległ                          22 V 1920                   Ancypery
 233. Wałęga Władysław                szer.                 poległ                          25 VI 1920                 Emilczyn
 234. Wasilewski Józef                   szer.                 poległ                          1 VI 1920                   Nowiki
 235. Waś Tomasz                           szer.                 zmarł ?                        3 IX 1920                   Kraków
 236. Waśniewski Henryk               ppor.                poległ                          21 V 1920                   Płoteczno
 237. Wąsik Stanisław                     szer.                 zmarł z choroby          27 VIII 1919              Kamionka Strum.
 238. Wciszanek Marjan                  szer.                 zmarł z choroby          18 IX 1920                 Kraków
 239. Weinrauch Majer                    szer.                 zmarł z choroby          18 IX 1920                 Kraków
 240. Wieroński Jan                         kpr.                  zmarł z choroby          13 VIII 1920              Lwów
 241. Wilk Michał                           szer.                 zmarł z choroby          28 II 1920                   Kraków
 242. Wiśniak Ignacy                      kpr.                  zmarł z choroby          7 XI 1920                   St. Konstantynów
 243. Wiśniewski Feliks                  szer.                 poległ                          20 VIII 1920              Kamionka Strum.
 244. Wiśniewski Juljan                  szer.                 zmarł z choroby          24 II 1920                   Białystok
 245. Witusik Szczepan                   szer.                 zmarł z choroby          25 VII 1919                Kraków
 246. Włoczkowski Kazimierz        szer.                 zmarł z choroby          13 VI 1919                 Kraków
 247. Włodarczyk Wacław              plut.                 zmarł z ran                  10 VII 1920                -
 248. Wojewoda Jan                       szer.                 poległ                          6 IX 1920                   Bałuczyn
 249. Wolniak Franciszek                szer.                 poległ                          24 V 1920                   Jelnice
 250. Wolniak Jan                           szer.                 poległ                          1 VI 1920                   Macki
 251. Wolotek Antoni                     szer.                 zmarł z choroby          25 II 1920                   Kraków
 252. Wójtowicz Władysław           szer.                 zmarł z choroby          28 VIII 1920              Tarnów
 253. Wypasek Michał                    szer.                 zmarł z choroby          7 X 1920                     Lwów
 254. Zając Jan                                szer.                 poległ                          6 IX 1920                   Bałuczyn
 255. Zalas Antoni                          szer.                 zmarł z choroby          11 VII 1919                Kraków
 256. Zawal Franciszek                   szer.                 zmarł z choroby          2 XI 1919                   Zamość
 257. Zięba Stefan                           szer.                 zmarł z choroby          29 VII 1919                Kraków
 258. Ziętara Jan                              szer.                 zmarł z ran                  23 V 1920                   -
 259. Zima Jan                                 szer.                 zginął w wypadku      7 II 1920                     Przemyśl
 260. Ziomek Stanisław                  st.szer.            zmarł z choroby          6 VIII 1920                Zamość
 261. Ziółko Stanisław                    szer.                 poległ                          23 V 1920                   Wołkołata
 262. Zwadło Stanisław                  szer.                 zmarł z ran                  20 V 1920                   Sosnowszczyzna
 263. Żak Michał                             szer.                 zmarł z choroby          26 VII 1920                szp. pol. 606

 

Przyczyny śmierci w 20 PPZK w latach 1919-1920

108 – poległych na polu bitwy (41%)

39 – zmarło z ran (15%)

104 – zmarło w wyniku choroby (40%)

4 – zginęło w wypadkach (1%)

3 – utonęło (1%)

5 – zmarło z nieznanych przyczyn (2%)

 

Straty według stopni w 20 PPZK w latach 1919-1920

222 – szeregowy (84%)

9 – starszy szeregowy (3%)

12 – kapral (5%)

6 – plutonowy (2%)

2 – podchorąży (1%)

8 – podporucznik (3%)

1 – pułkownik (<1%)

3 – nieustalony stopień (>1%)

 

 

 

 

Straty 20 PPZK wg czasu działań wojennych 1919-1920

41 – rok 1919 (16%)

            w tym:            3 – kwiecień

                                   2 – maj

                                   9 – czerwiec

                                   8 – lipiec

                                   5 – sierpień

                                   4 – wrzesień

                                   1 – październik

                                   5 – listopad

                                   4 – grudzień

 

 

 

 

 

222 – rok 1920 (84%)

            w tym:            9 – styczeń

                                   11 – luty

                                   3 – marzec

                                   2 – kwiecień

                                   70 – maj

                                   19 – czerwiec

                                   29 – lipiec

                                   42 – sierpień

                                   14 – wrzesień

                                   11 – październik

                                   7 – listopad

                                   1 – jesień

                                   3 – grudzień

                                   1 – nieznany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straty 20 PP stanowiły nieco ponad 0,5% strat całego Wojska Polskiego, które wyniosły 47 055 oficerów, podoficerów i żołnierzy.

oprac. Andrzej Gładysz