Zbrodnia Sowiecka 1940 roku - Katyń

Jeńcy obozu w Kozielsku
związani z 20 Pułkiem Piechoty Ziemi Krakowskiej, zamordowani w lesie katyńskim wiosną 1940 roku

 

 

Kapitan_Boleslaw_Stanislaw_ANTON

Kapitan Bolesław Stanisław ANTON (1898-1940)

Pochodził z Nowego Sącza. Legionista, uczestnik I wojny światowej i wojny 1918-1921, ranny w bitwie pod Magierowem. 

Służył w 1 pułku strzelców podhalańskich (Nowy Sącz), 20 pułku piechoty, Korpusie Ochrony Pogranicza. Od 1925 w 28 pułku piechoty (Łódź). Przed wojną był komendantem miejskim Przysposobienia Wojskowego w Dowództwie okręgu Korpusu IV Łódź.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami 1918–1921 i 10-lecia oraz odznaką honorową „Orleta”.Plutonowy rezerwy Jan Wiesław CHOYNOWSKI-LUBICZ (1914-1940)

Pochodził z Krakowa. Pracownik Polskich Kolei Państwowych w Krakowie, przydzielony do 20 pułku piechoty. Ranny w kampanii wrześniowej.

 


Porucznik_rezerwy_Bogdan_Karol_CHRZANOWSKI

Porucznik rezerwy Bogdan Karol CHRZANOWSKI (1900-1940)

Pochodził z Warszawy. Uczestnik wojny 1918–1921 w baonie akademickim Kraków, pociągu pancernym „Śmiały”; następnie w 1 baonie akademickim w Rembertowie i 20 pułku piechoty, do którego był przydzielony.

Porucznikiem mianowany 14 lipca 1939 roku. Obronił doktorat na Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel gimnazjalny w Ostrowie Wielkopolskim, następnie w Warszawie.

 

 
 

Podporucznik rezerwy Józef CIEPŁY (1902-1940)

Pochodził z Jaskowic na Żywiecczyźnie. W 1936 roku ukończył z tytułem inżyniera Wydział Chemii Uniwersytetu Wileńskiego. Absolwent i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Komorowie.

W Wojsku Polskim od 1919 roku, służył w 52 pułku piechoty i 20 pułku piechoty oraz 2 pułku syberyjskim. Uczestnik wojny 1920.

Powoływany na ćwiczenia rezerwy w 12 pułku piechoty (Wadowice) oraz w ośrodkach wyszkolenia broni pancernej.

Odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

Porucznik rezerwy Antoni CHUDZICKI (1900-1940)

Pochodził z Olszy koło Krakowa. Żołnierz II Brygady Legionów, walczył pod Rarańcza˛. Uczestnik wojny 1918–1921 w 2 pułku artylerii polowej.

Ukończył w stopniu magistra Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1928). Pracował w Dyrekcji Poczt i Telegrafów, Izbie Skarbowej, przed wojną w Kontroli Państwowej w Katowicach. Prezes oddziału krakowskiego Związku

Strzeleckiego.

Przydzielony do 20 pułku piechoty.

Odznaczony odznaką honorową „Orlęta”

 

Podporucznik rezerwy Lewek (Leszek) Mosiek CWAJBAUM (1906-1940)

Pochodził z Góry Kalwarii. Doktor nauk medycznych, chirurg, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwerystetu Warszawskiego (1931) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Sanitarnej w Warszawie (1932).

Podporucznikiem mianowany 1 stycznia 1933 roku. Ćwiczenia rezerwy odbywał w 20 pułku piechoty i w 23 pułku ułanów (Grodno).

W 1939 w kadrze zapasowej 1 Szpitala Okręgowego (Warszawa).

 

Podporucznik rezerwy Antoni Jan DAŃDA (1910-1940)

Pochodził z Bogucic koło Katowic. Absolwent Gimnazjum im. Jana Matejki

w Wieliczce (1930) i dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy w 12 pułku piechoty (Wadowice).

Podporucznikiem mianowany 1 stycznia 1935 roku, przydzielony do 12 pułku piechoty, 16 listopada 1937 roku przeniesiony do

20 pułku piechoty, 10 sierpnia 1938 roku do 16 pułku piechoty (Tarnów). Sekretarz Zarządu Miejskiego w Krakowie.

 


Porucznik Zbigniew DUBICKI (1907-1940)Porucznik_Zbigniew_DUBICKI

Pochodził z Tłumacza w województwie Stanisławowskim. Jako podporucznik ze starszeństwem od 15 sierpnia 1931 roku służył w 20 pułku piechoty. Przydzielony do Ośrodka Zapasowego 13 Dywizji Piechoty.

 

 
Podporucznik rezerwy Jan Józef FITZKE (1909-1940)Podporucznik_rezerwy_Jan_Jozef_FITZKE

Pochodził z Gdowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1932) i kursu podchorążych w 20 pułku piechoty (1933). Dr filozofii, prehistoryk, archeolog

(m.in. w Biskupinie), autor kilkunastu prac naukowych. O 1937 roku kustosz w Muzeum Ziemi Łuckiej, które zreorganizował i wzbogacił

cennymi nabytkami.

 

 

Podporucznik rezerwy Marian Franciszek GĄSOWSKI (1910-1940)Podporucznik_rezerwy_Marian_Franciszek_GASOWSKI

Pochodził ze Stróż Wyżnych w województwie krakowskim. Wychowanek

Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie (1928), student architektury na

Politechnice Warszawskiej i szkoły malarskiej. Absolwent kursu podchorążych w 20 pułku piechoty.

Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1936 roku.

 

 
Kapitan Karol GLAZUR (1891-1940)Kapitan_Karol_GLAZUR

Pochodził z Kołaczyc koło Jasła. Uczestnik I wojny światowej i wojny 1918–1921.

Służył w ekspozyturach Oddziału II Sztabu Generalnego, w 20 pułku piechoty, a od 1927 do 1939 roku w Powiatowych Komendach Uzupełnień w Miechowie, Krakowie i Bochni. W stopniu kapitana zweryfikowany ze

Starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami 1918–1921 i „Polska Swemu Obrońcy”.

 

 Podporucznik rezerwy Czesław GROBLEWSKI (1905-1940)

Pochodził z Szymbarku w powiecie gorlickim. Wychowanek prywatnego gimnazjum w Krakowie (1924) i Uniwersytetu Jagiellońskiego, inżynier rolnictwa.

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Puiechoty w Cieszynie (1930). Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1933 roku, przydzielony do 20 pułku piechoty.

 

Podporucznik rezerwy Henryk Bronisław JAWOROWSKI (1909-1940)

Pochodził z Pomorzan w województwie tarnopolskim. Absolwent Gimnazjum

św. Jacka w Krakowie, student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 2 w Biedrusku (1932). Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1934, przydzielony do 20 pułku piechoty.

Instruktor kulturalno-oświatowy w Małopolskim Związku Młodzieży w Krakowie.

 

Kapitan Ryszard KLAUZIŃSKI (1894-1940)

Pochodził z Warszawy. W Wojsku Polskim od 1919 w 3 pułku strzelców podhalańskich (Bielsko). Walczył w 1920 roku. Absolwent różnych kursów wojskowych. Służył w 3 pułku strzelców podhalańskich, jako instruktor w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 (Łobzów), 20 pułku piechoty, 5 dywizjonie samochodowym (Kraków), 1 batalionie czołgów i samochodów pancernych. Kapitan od 19 marca 1938roku.

 

Podporucznik rezerwy Mieczysław KOWALCZYK (1906-1940)

Pochodził z Krakowa. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1931) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie. Podporucznik od 1 stycznia 1934 roku, przydzielony do 20 pułku piechoty. Pracował w Zarządzie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Działacz Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków.

 

Porucznik pospolitego ruszenia Mieczysław KURKIEWICZ (1881-1940)

Pochodził z Krakowa. Absolwent Wydziału Budowlanego Politechniki Lwowskiej. Uczestnik I wojny światowej. W 1924 wcielony do 20 pułku piechoty jako oficer rezerwy. Pracował w przedsiębiorstwie robót kolejowych na terenie Małopolski.

 

Podporucznik rezerwy Józef MALISZEWSKI (1911-1940)

Pochodził z Zarzyc Wielkich w powiecie wadowickim. Ukończył Szkołę

Ekonomiczno-Handlową w Krakowie (1933) i dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 20 pułku piechoty.

Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1937, przydzielony do 12 pułku piechoty (Wadowice).

Pracował jako urzędnik dziennika „Głos Narodu” w Krakowie.

 

Podpułkownik Zbigniew MARYNOWSKI (1892-1940)Podpulkownik_Zbigniew_MARYNOWSKI

Pochodził z Nowego Sącza. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz. Uczestnik wojny 1920 w 20 pułku piechoty. Następnie służył w 3 pułku ułanów (Tarnowskie Góry) i 5 pułku piechoty Legionów (Wilno). Od 1931 ordynator szpitala wojskowego w Wilnie. Podpułkownikiem mianowany w 1936 roku.
 Porucznik rezerwy Marcin MAZURSKI (1892-1940)Porucznik_rezerwy_Marcin_MAZURSKI

Pochodził z Bóbrki. Ukończył seminarium nauczycielskie (1912) i studium

pedagogiczne. Działał w drużynach sokolich. Uczestniczył w I wojnie światowej i w I powstaniu śląskim. Służył w 20 pułku piechoty.

Porucznik od 1 czerwca 1919 roku. Od 1921 roku w rezerwie, przydzielony do kadry Dowództwa Okręgu Korpusu V w Krakowie. Kierownik szkoły.

Odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

 Porucznik rezerwy Tadeusz MIŚKO (1889-1940)

Pochodził z Harburtowic w powiecie wadowickim. Absolwent Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu. Uczestnik I wojny światowej.

W Wojsku Polskim od 1918 roku. Służył w 20 pułku piechoty i 4 pułku strzelców podhalańskich (Cieszyn).

Porucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku, przydzielony do 57 pułku piechoty (Poznań).

Odznaczony medalami pamiątkowymi.

 


Porucznik rezerwy Jan MUĆKO (1892-1940)Porucznik_rezerw_Jan_MUCKO

Pochodził z Wilna, gdzie ukończył farmację na Uniwersytecie Wileńskim. Uczestnik I wojny światowej. Absolwent Szkoły Podoficerskiej 20 pułku piechoty (1919). W 1920 roku w 79 pułku piechoty (Słonim), od 1924 służył w 36 pułku piechoty (Warszawa) oraz w 3 batalionie sanitarnym (Grodno).

Porucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku. Należał do kadry zapasowej 3 Szpitala Okręgowego (Grodno).

 

 
Kapitan Michał NODZEŃSKI (1896-1940)Kapitan_Michal_NODZENSKI

Pochodził z Brzeska. Żołnierz Legionów. W Wojsku Polskim od

1918 roku, w 13 pułku piechoty (wówczas Kraków). Uczestnik wojny 1920 roku. Służył w 20 pułku piechoty, następnie w 9 pułku piechoty Legionów (Zamość).

Kapitanem mianowany 1 lipca 1925 roku. W 1931 przeniesiony do Powiatowej Komendy Uzupełnień Zamość, od 1938 roku zastępca komendanta.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

 
Kapitan Jan NOWAK (1895-1940)Kapitan_Jan_NOWAK

Pochodził z Krakowa. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik wojny 1920 roku. Dowódca kompanii w 20 pułku piechoty.

Kapitanem mianowany ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku. Od 1921 roku w 1 pułku strzelców podhalańskich (Nowy Sącz) i 3 pułku strzelców podhalańskich (Bielsko), następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza w Łużkach i Złoczowie, oraz w 52 pułku piechoty (Złoczów). Od 1936 kierownik referatu w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Dębicy.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

 

 

Podporucznik rezerwy Mieczysław ROCZNIAK (1896-1940)Podporucznik_rezerwy_Mieczyslaw_ROCZNIAK

Pochodził z Knihini koło Stanisławowa. Dr praw, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1924), poliglota (znał 8 języków). Żołnierz I wojny światowej i wojny 1920 roku.

Podporucznik od 1 lipca 1925 roku. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie (1928). Służył w 26 pułku piechoty (Gródek Jagielloński). W 1935 roku przeniesiony do 20 pułku piechoty. W 1939 zastępca dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

 

Kapitan rezerwy Feliks OLAS (1893-1940)Kapitan_rezerwy_Feliks_OLAS

Pochodził z Olszanicy koło Nowego Targu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1914 żołnierz Legionów, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny 1920 roku.

Kapitan od 1 listopada 1919 roku. Szef oddziału IV dowództwa 2 Armii. Radca w Ministerstwie Skarbu. Przydzielony do 20 pułku piechoty. Zmobilizowany do 83 pułku piechoty (Kobryń).

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi.

 

 

 

Porucznik rezerwy Aleksander OLSZOWY (1901-1940)Porucznik_rezerwy_Aleksander_OLSZOWY

Pochodził z Bochni. W Wojsku Polskim od 1918 roku, w 4 pułku piechoty Legionów (wówczas Kraków). W 1920 roku służył w 20 pułku piechoty, następnie w 77 pułku piechoty (Nowa Wilejka).

Porucznikiem mianowany 19 marca 1939 roku, przydzielony do 6 pułku piechoty Legionów (Wilno). Nauczyciel w powiecie dzisneńskim na Wileńszczyźnie.

 

 

 
Podporucznik rezerwy Bolesław PATEJ (1912-1940)Podporucznik_rezerwy_Bolesaw_PATEJ

Pochodził z Witowic w powiecie miechowskim. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do 20 pułku piechoty.

Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1936 roku.

 

 

 

 Podporucznik rezerwy Adam PODGÓRSKI (1904-1940)

Pochodził z Krakowa. Ukończył gimnazjum i Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty (1930).

Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1935 roku, przydzielony do 20 pułku piechoty. Chemik w Wytwórni Balonów

Gumowych.

 

Podporucznik Stefan SZOTA (1911-1940)

Pochodził z Jastrzębia w powiecie olkuskim. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Tarnowskich Górach (1931), nauczyciel w Chropaczowie. Ukończył kurs podchorążych rezerwy przy 20 pułku piechoty (1933).

Podporucznikiem mianowany od 1 stycznia 1935 roku, przydzielony do 75 pułku piechoty (Chorzów).

 

Porucznik rezerwy Alojzy Marian TATKOWSKI (1908-1940)Porucznik_rezerwy_Alojzy_Marian_TATKOWSKI

Pochodził z Łąki w powiecie Rzeszowskim. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie. Pracownik Magistratu miasta Kraków.

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (1932).

Podporucznikiem mianowany od 1 stycznia 1934 roku, porucznikiem od 1 stycznia 1938 roku. Przydzielony do 20 pułku piechoty, zmobilizowany do 74 pułku piechoty (Lubliniec).

 

 


Major Michał TOBIASZ (1891-1940)

Pochodził z Mielca. W 1914 wcielony do armii austro-węgierskiej. W 1920 roku służył w 16 pułku piechoty, 18 pułku ułanów i 20 pułku piechoty. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1925).

Służył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz). Major od 1 stycznia 1933 roku. Od 1938 roku w 7 Szpitalu Okręgowym (Poznań).

 

Podporucznik rezerwy Zygmunt Władysław WIŚNIOWSKI (nazwisko rodowe SKORUPA) (1912-1940)Podporucznik_rezerwy_Zygmunt_Wladysaw_WISNIOWSKI

Pochodził z Żukowic Starych w powiecie tarnowskim. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy przy 20 pułku piechoty (1935).

Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem od 1 stycznia 1937 roku. W 1939 roku zmobilizowany do 16 pułku piechoty (Tarnów).

 

 

Podporucznik rezerwy Zygmunt Mikołaj WRÓBEL (1913-1940)Podporucznik_rezerwy_Zygmunt_Mikolaj_WROBEL

Pochodził z Sędziszowa w powiecie gorlickim. Absolwent gimnazjum w Tarnowie (1934). Pracownik Polskich Kolei Państwowych w Krakowie i Białymstoku.

Ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy w 20 pułku piechoty (1935). Podporucznikiem mianowany od 1 stycznia 1938 roku, przydzielony do batalionu KOP „Orany”.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. J. Snitko-Rzeszut, Warszawa 2000.

 

Opracowanie:

Andrzej Gładysz