Zbrodnia Sowiecka 1940 roku - Miednoje

Jeńcy obozu w Ostaszkowie
związani z 20 Pułkiem Piechoty Ziemi Krakowskiej, zamordowani w Miednoje wiosną 1940 roku

 

Przodownik  Policji Województwa Śląskiego Alojzy BEDNARZ (1895-1940)

Pochodził z Lutyni Polskiej. W I wojnie światowej w armii austriackiej. W Wojsku Polskim od 4 XI 1918 do 30 VII 1919 w stopniu kaprala w 20 pułku piechoty. Od 11 IX 1919 do 14 VII 1922 w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego. W Policji Województwa Śląskiego od 15 VII 1922. Służył w Komisariacie Zebrzydowice powiat cieszyński (1925), na Posterunku Brzeziny powiat świętochłowicki (1928), w Komisariacie w Świętochłowicach (1938). Od 20 XII 1938 na Posterunku w Łazach w powiecie frysztackim. Przodownikiem

mianowany 31 III 1939.

 

Starszy posterunkowy Policji Państwowej Edward BIELAK (1901-1940)

Pochodził z Dorohuska. Ukończył Szkołę Rzemieślniczą im. S. Seroczyńskiego w Lublinie. W Wojsku Polskim w latach 1920-1921 i 1922-1923 w 20 pułku piechoty. W policji od 15 V 1924. Służył w Komisariacie

w Zamościu (1924-1925 i 1927-1935), na Posterunku Zwierzyniec w powiecie zamojskim, w Komendzie Powiatowej w Lublinie, na Posterunku Tarnawatka w powiecie tomaszowskim, ostatnio w Lublinie

na Posterunku Kolejowym, Komendzie Miasta i I Komisariacie, od 1936 roku aż do września 1939 w Wydziale Śledczym. Starszym posterunkowym mianowany w 1930 roku.

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

 

Starszy przodownik Policji Województwa Śląskiego Alojzy MICHNIK (1893-1940)

Pochodził z Bielowicka. W Wojsku Polskim od 25 XI 1918 do 10 IX 1919, w stopniu sierżanta w 20 pułku piechoty. Od 15 XI 1919 do 14 VII 1922 w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego. W Policji Województwa Śląskiego od 15 VII 1922.

Służył m.in. na Posterunku Kaczyce w powiecie cieszyńskim (do 1 IV 1925) i w Komendzie Powiatowej w Świętochłowicach (do 14 X 1925). Od 15 X 1925 do 20 XII 1938 komendant Posterunku Wodzisław w powiecie rybnickim, przeniesiony na Posterunek Łazy w powiecie frysztackim jako komendant. Tam też nadal służył we wrześniu 1939 roku. Starszym przodownikiem mianowany 1 I 1928.

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Odznaką Honorową „Orlęta”.

 

Nadkomisarz Policji Państwowej Stanisław Jan PORĘBSKI (1898-1940)staw.porebski

Pochodził z Zemborzyc Wadowickich. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich, w 2 i 3 pułku piechoty. W Wojsku Polskim od 1 XI 1918 do 24 VII 1920, następnie w niewoli bolszewickiej oraz w Wojsku Polskim od 4 IV 1921 do 31 VII 1936, służył w 3 pułku piechoty Legionów (1921), 11 pułku piechoty (1923–1924, 1928), 20 pułku piechoty (1932–1935).

Porucznik ze starszeństwem od 1 VI 1919, kapitan – 1 I 1930, kapitan piechoty rezerwy. W policji od 1 VIII 1936. We wrześniu 1939 roku Komendant Powiatu Warszawa.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

 

 

 

Aspirant Policji Państwowej Edward RYPEŚĆ (1898-1940)rypesc

Pochodził z Oryszkowców. W Wojsku Polskim ochotniczo od 1 XI 1918 do 15 IV 1919 i od 10 III 1920 do 4 VII 1921 w 20 pułku piechoty. Podporucznikiem piechoty rezerwy mianowany 1 IX 1931 roku. Przydzielony do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Czortkowie. W policji od 10 VI 1923 roku. Służył m.in. jako komendant Posterunku Podhajce (20 X 1935), od 22 II 1937 w Kompanii „G” Rezerwy Policji Państwowej Jaworzno w powiecie chrzanowskim, od 11 IX 1938 w 8 Kompanii Rezerwy Policji Państwowej Gdynia. Od 19 I 1939 dowódca 11 Kompanii Rezerwy Policji Państwowej Mikulińce w powiecie tarnopolskim. Przodownikiem mianowany 1 VI 1925, aspirantem –1 II 1937. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

 

 

 

Kapitan piechoty rezerwy Stefan SYKORA (1894-1940)stefan sykora

Urodził się w Osijeku w Chorwacji. Ukończył Szkołę Kadetów we Lwowie. W I wojnie światowej w armii austriackiej. W Wojsku Polskim od 1 XI 1918 do 30 XI 1929. Do 15 III 1921 służył w 13 pułku piechoty, Grupie Operacyjnej generała Żeligowskiego, 6 Dywizji Piechoty, od 15 III 1921 do 30 XI 1929 w 20 pułku piechoty. Kapitan piechoty ze starszeństwem od 1 VI 1919 roku. Dyrektor banku w Zatorze w powiecie wadowickim. Zmobilizowany 27 VIII 1939 roku do 12 pułku piechoty im. Hetmana Żółkiewskiego. Na

front wyruszył jako Komendant Powiatowy Rezerwy Policji Państwowej w Wadowicach.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 1, red. J. Snitko-Rzeszut, Warszawa 2006.

Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 2, red. J. Snitko-Rzeszut, Warszawa 2006.

Opracowanie:

Andrzej Gładysz