Ordre de Bataille 20 PP ZK

Dowódca pułku
- płk Kazimierz Brożek (do 2.09)
- mjr Ludwik Bałos (od 2.09)

1 adiutant
- kpt. Jan Kałymon

2 adiutant
- ppor. Walery Adamczyk

Kwatermistrz
- kpt. Stanisław Chmielowski

Oficer informacyjny
- kpt. Stanisław Zięba (od 16.09 dowódca III batalionu)

Oficer łączności
- por. Jan Talaga

Oficer płatnik
- ppor. Kamiński

Dowódca kompanii gospodarczej
- kpt. Norbert Sledź-Olędzki

Lekarz naczelny
- kpt. dr med. Józef Jankiewicz

Oficer żywnościowy
- st. sierż. Władysław Kowal

Kompania zwiadu

Dowódca kompanii
- por. Zbigniew Borowiczka

Dowódca plutonu konnego
- por. rez. Zygmunt Janotka

Dowódca plutonu kolarzy
- ppor. Zdzisław Rudolf

Pluton pionierów

Dowódca plutonu
- por. Feliks Lew

Pluton przeciwgazowy

Dowódca plutonu
- por. Roman Rutka

Kompania przeciwpancerna

Dowódca kompanii
- por. Julian Krzewicki

Dowódca I plutonu
- ppor. Jan Piątkiewicz

Dowódca II plutonu
- ppor. rez. Kazimierz Kumala

Pluton artylerii piechoty

Dowódca plutonu
- ppor. Antoni Mazurkiewicz

I batalion 20 PP ZK

Dowódca batalionu
- mjr Ludwik Bałos (dowódca pułku od 2 do 20.09)

Oficer łączności
- ppor. Włodzimierz Marona

Lekarz batalionu
- ppor Śliwowik

Oficer żywnościowy
ppor. Ługowski

1 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- por. Paweł Sawicki (+16.09)

Dowódca I plutonu
- ppor. rez. Jan Surowiec

Dowódca II plutonu
- ppor. rez. Mieczysław Mytar

Dowódca III plutonu
-ppor. Jacek Kostrzewski


2 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Wsiewołod Ryszard Romanowski

Dowódca I plutonu
- ppor. rez. Wolf

Dowódca II plutonu
- ppor. rez. Suchowski

Dowódca III plutonu
- ppor. Alojzy Cywa


3 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Jerzy Zagórski

Dowódca I plutonu
- ppor. rez. Jan Chudyba

Dowódca II plutonu
- ppor. Stefan Madejski

Dowódca III plutonu
- ppor. Jan Wiśniewski


1 kompania ckm

Dowódca kompanii
- por. Stanisław Gawroński

Dowódca I plutonu
- ppor. rez. Franciszek Banach

Dowódca II plutonu
- ppor. rez. Wołek

Dowódca III plutonu
- ppor. rez. Antoni Kołodziejczyk

Dowódca IV plutonu
- ppor. Stanisław Chebda

Pluton moździerzy
- sierż. pchor. Rymar

II batalion 20 PP ZK

Dowódca batalionu
- kpt. Wacław Nowacki (do 6.09)
- kpt. Jan Stanaszek (od 6.09 do ??)
- kpt. Jerzy Ludtke (od ?? do ??)

Oficer łączności
- ppor. Antoni Łagisz

4 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Bronisław Osmelak (+8.09)

Dowódca I plutonu
- ppor. rez. Jan Uladeyski

5 kompania strzelecka

dowódca kompanii
- ppor. Jan Sowa

Dowódca I plutonu
- ppor. rez. Grabowski

6 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Walery Krokay (do 6.09)
- por. Wojciech Wielgus (od 6 do 8.09)(+8.09)

2 kompania ckm

Dowódca kompanii
- por. Julian Kajdy (do ??)
- kpt. Jerzy Ludtke (od ??)

III batalion 20 PP ZK

Dowódca batalionu
- mjr Tytus Brzosko (do 16.09)
- kpt. Stanisław Zięba (od 16.09)

Adiutant
- ppor. mgr Józef Selwa

Szef batalionu
- sierż. Włodzimierz Włodzimierz Towpasz

Oficer łączności
- sierż. pchor. Edmund Szewczyk (do 16.09)
- ppor. Jerzy Szczurkowski (od 16.09)

Oficer płatnik
- ppor. mgr Kazimierz Skoczyński

Oficer żywnościowy
- ppor. Edward Ścigalski

7 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- por. Stanisław Kosmala

Dowódca I plutonu
- ppor. Stefan Lubowiecki

8 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- por. Jan Daniec (do 6.09)
- ?? ?? Fara (od 6.09)

Dowódca plutonu "Tunel Rydułtowy"
- por. Tadeusz Kupfer

Dowódca III plutonu
- ppor. Wąsowicz

9 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Roman Scholl (do ??)
- ppor. Józef Ignacy Mucha (od ??)

Dowódca I plutonu
- ppor. Józef Ignacy Mucha (od ?? dowódca 9 kompanii)

Dowódca III plutonu
- sierż. pchor. Stanisław Sypowski

3 kompania ckm

Dowódca kompanii
- kpt. rez. inż. Jan Bujwid (do 1.09)
- ppor. Marcin Koterbicki (od 1.09)

Dowódca I plutonu
- ppor. Marcin Koterbicki (od 1.09. dowódca 3 kompania ckm)

Dowódca III plutonu
- plut. pchor. Jerzy Kostrzewski

Dowódca placówki "Olza"
- ppor. Orłowski

IV batalion tzw. "Forteczny" 20 PP ZK

Dowódca batalionu
- por. Andrzej Krawiec

Adiutant
- ppor. Józef Warchałowksi

1 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Balcer

2 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Tadeusz Sanicki

3 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
- ppor. Janicki

4 kompania strzelecka

Dowódca kompanii
sierż.pchor.Henryk Cieplak

4 kompania ckm

Dowódca kompanii
por. Józef Pięknoś
ppor. Józef Młodzianowski (od 4.IX.1939)

Ośrodek Zapasowy 20 PP ZK

Dowódca
- ppłk. Uhrynowicz

Kwatermistrz
- mjr Tadeusz Rybka

wykaz za "W rocznicę święta pułkowego" Klub kombatantów 20 PP ZK w Krakowie