Sekcja 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

Sekcja Kawalerii jest jedynym reprezentantem wojsk szybkich II Rzeczpospolitej w naszym stowarzyszeniu. Nawiązujemy do barw i tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Płk Bolesława Mościckiego stacjonującego przed wojną w Augustowie. Należącego do grona najświetniejszych jednostek w historii polskiej kawalerii. Gdy zachodzi taka potrzeba odtwarzamy również sekcję zwiadu konnego 20 pp ZK.
Odtwarzany przez nas rodzaj broni należał przed wojną obok lotnictwa i marynarki wojennej do najbardziej elitarnych. Służba zasadnicza kawalerzysty była najdłuższa w całej armii trwała aż 23 miesiące. Pułki jazdy odznaczały się również bogactwem barw i tradycji niespotykanym w innych rodzajach bronii. Kawalerzyści cieszyli się bez wątpienia największą sympatią i szacunkiem przedwojennego społeczeństwa polskiego. Jazdę uważano powszechnie za broń narodową. Z całej ówczesnej polskiej armii to właśnie ułanów najchętniej uwieczniali na swoich obrazach przedwojenni malarze.
Na polach bitew II wojny światowej polscy kawalerzyści dowiedli, że okazywane im uznanie było jak najbardziej zasłużone. Jednakże w powojennej Polsce rządzonej przez komunistów kawalerię II RP starano się wyszydzić rozpowszechniając na jej temat mity niemające nic wspólnego z rzeczywistością. Niestety mimo, że na emigracji oraz w Polsce już po upadku komunizmu wydano wiele fachowych książek demaskujących te kłamstwa to jednak zakorzeniły się one dość głęboko w świadomości wielu Polaków nie zajmujących się na co dzień historią.
Dziś odtwarzając sylwetki ułanów II RP staramy się odkłamywać historię i pokazać ludziom wbrew rozpowszechnianym przez lata mitom jak naprawdę wyglądała i walczyła polska kawaleria jesienią 1939r. Aby cel ten realizować możliwie najbardziej profesjonalnie stale zgłębiamy naszą wiedzę historyczną o odtwarzanym pułku, staramy się jak najwierniej odtworzyć umundurowanie i wyposażenie krechowieckich ułanów, w oparciu o przedwojenny regulamin ćwiczymy; jazdę konną oraz musztrę i metody walki kawalerii II RP. Wszystko po to by obraz przekazywany przez nas widzom podczas inscenizacji jak najwierniej odpowiadał prawdzie historycznej.
W skład sekcji kawalerii SRH Wrzesień 39 wchodzi obecnie siedmioro rekonstruktorów z Krakowa, Lublina i Warszawy w pełni umundurowanych i wyposażonych: