Czas bohaterów - Bitwa Radłowska 2012

radlow2012

Szanowni Państwo.
Prezentujemy film autorstwa iMAV z naszej największej tegorocznej inicjatywy - Bitwy Radłowskiej 2012. Rekonstrukcja ta była czymś więcej niż zwykłą inscenizacją historyczną. Był to prawdziwy teatr historii, gdzie sama bitwa była tylko niewielką jej częścią. Inscenizacja trwała prawie 50 minut. Na polu rekonstrukcyjnym zobaczyć można było armaty p-panc 3,7cm PAK 35/46 oraz Bofors, samochody osobowe marki Auto-Union WANDERER oraz Plymouth Pd de Lux oraz wiele wiele więcej. W tej inicjatywie wzięły udział Grupy:

  • SRH Wrzesień 39 - Sekcja Polska - 20PPZK z Krakowa
  • SRH Wrzesień 39 - Sekcja Niemiecka - 28 IR z Krakowa
  • 17 infanterie division 21 infanterie regiment z Nowego Targu
  • 16 Pułk Piechoty z Tarnowa
  • oraz inni, zaproszeni goście z Częstochowy i Bochni.


Tegoroczna Bitwa Radłowska jest największym tego typu wydarzeniem w małopolsce którą obejrzało kilka tysięcy osób.